Ông: Lê Ngọc Oa – Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Hải Dương

Bài viết liên quan