Cách phân biệt máy cân bằng ION Chính Hãng – Nhà Máy Z755

Lưu ý

   *Cắm vào nguồn điện phù hợp với nguồn điện đã ghi trên máy, dùng bút thử ION kiểm tra trên tấm tiếp xúc (lúc chưa bật công tắc), nếu bút thử sáng thì đổi chiều đầu cắm lại.

   *Bật công tắc mở máy (đèn báo sáng), máy bắt đầu hoạt động.

Bài viết liên quan